Nederlandse Gereformeerde Kerk | Diakonia | Gommersstraat 87, 4891 AP Rijsbergen

Nieuws

Uitnodiging ‘gemeenteberaad’ zondag 25 juni 2023 

 

Geliefde zusters en broeders,

Op de gemeentevergadering van 12 maart jl. hebben wij als kerkenraad aangegeven graag met al onze leden in gesprek te willen om met elkaar als gemeente na te denken over de komende 5 tot 10 jaar die voor ons ligt. Daarom nodigen wij u uit voor een bijeenkomst met de hele gemeente op zondag 25 juni a.s. van 15.00 – 16.30 uur in restaurant Flore (voorheen restaurant De Tijd), Antwerpseweg 24 in Rijsbergen. Alle leden, gastleden en zeker ook onze jongeren en tieners zijn van harte uitgenodigd om mee te praten.

Startdag / gemeentedag op zaterdag 2 september 2023

 

In tegenstelling tot wat u gewend bent willen wij het nieuwe seizoen deze keer op zaterdag aftrappen.

Zet daarom gauw 2 september 2023 in uw agenda. 

 

Programma:

- 11.00- 11.15 uur : Inschepen aan boord van “ Zilvermeeuw 5 “.

- 11.30 uur             : Trossen los.   

                               :  Vaarroute in de Biesbosch met heerlijke scheepslunch.

- 13.30uur             :  Ontschepen in Drimmelen.

 

Outdoor Weekend in aantocht

 

Het duurt misschien nog even, maar in september willen we weer op Outdoor weekend gaan. Deze keer op 22, 23 & 24 september 2023. We hebben een nieuwe locatie dichter bij huis gevonden in het Belgisch Limburg bij ’t Heuvelken te Tessenderlo. Gaat u ook weer mee???