Jeugd

Laat
de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kind'ren tot Mij
komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan
voor kind'ren open.
Laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen
lopen.

Mijn
plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
Ik heb jullie
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hooptoekomst geven –
Jeremia 29:11

Jeugd en jongeren