Collectedoelen

Tijdens onze kerkdiensten worden er twee collectes gehouden. De 1e collecte is bestemd voor een goed doel. De 2e collecte is bestemd voor de exploitatie van onze kerk.

Naast het gebruik van contant geld voor de collecte kunt u ook collectebonnen kopen voor de collectes die tijdens de kerkdiensten gehouden worden. Deze collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar en worden verstrekt in de vorm van boekjes met 10 bonnen.
Er zijn twee verschillende waarden beschikbaar: € 1,00 / € 2,50 en kunnen besteld worden door het bedrag over te maken op

Rekeningnummer t.b.v. Collectebonnen NL 22 RABO 01551.85.691

 

Op de hieronder vermelde knoppen kunt u doneren op de door ons gesteunde doelen: